Obwody

Obwód nr 361 - leśny

Na północy od miasta Szczytna w kierunku północno - wschodnim drogą do miasta Polanica Zdrój, skąd w kierunku południowym drogą przez miejscowości Polanica Zdrój, Nowa Sokołówka do miasteczka Sokołówka, skąd drogą do granicy administracyjnej gmin Bystrzyca Kłodzka i Szczytna przy oddziale nr 209 w kierunku północnym liniami oddziałowymi, mając po prawej stronie następujące oddziały: 209, 194,178,163,150,138,124,115,108,107,105,106, 94,79,65,64, należące do Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka oraz nr" 366,367,354, należące do Nadleśnictwa "Zdroje" i dalej na północ do miejscowości Nowe Bobrowniki i dalej do misata Szczytna tj. do punktu wyjściowego.


Obwód nr 363 - polny

Na północy od mista Kłodzka drogą w kierunku południowym przez Żelazno do Mielnika, dalej drogą w kierunku zachodnim przez Gorzanów do skrzyżowania z drogą Gorzanów - Topolice i tą drogą przez Topolice w kierunku północnym przez Koniecznik do stacji kolejowej Stary Wielisław i dalej drogą przez Szalejów dolny do skrzyżowania z drogą Szalejów Górny - Kłodzko, skąd drogą na wschód do Kłodzka tj. do punktu wyjściowego.

Portal Brać Łowiecka                 Katalog stron

Na bloga liczniki