Historia Koła

Koło Łowieckie "St.Hubertus" powstało jako 40-te koło łowieckie mające siedzibę na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Liczy 37 członków w tym ponad 30 selekcjonerów. Powstało na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 23 marca 1986 roku. W dniu 8 kwietnia 1986 r. Koło nasze zostało przyjęte w poczet członków prawnych zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego. Następnego dnia, 9 kwietnia 1986 roku Koło uzyskuje osobowość prawną przez wpis do rejestru kół łowieckich. Koło dysponuje dwoma obwodami łowieckimi:

  • obwód państwowy "Smolna" nr 361 o powierzchni użytkowej 3086 ha, w tym 2008 ha powierzchni leśnej"
  • obwód wspólny "Krosnowice" nr 363 o powierzchni użytkowej 3798 ha, w tym 426 ha powierzchni leśnej
Łącznie stanowi to 6884 ha powierzchni użytkowej, w tym 2434 ha powierzchni leśnej, co daje średnio 186,05 ha / myśliwego. Wskaźnik ten kształtuje się poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

Portal Brać Łowiecka                 Katalog stron

Na bloga liczniki